• 03.jpg

PRIPREMA I RAZVOJ PROJEKATA

Svaki projekt, bilo da je riječ o projektu obiteljske kuće ili sportske dvorane, mora proći kroz nekoliko faza projektiranja:

- Idejno rješenje – inicijalna faza, pri kojoj se, u intenzivnoj komunikaciji i suradnji s investitorom, definiraju sve bitne značajke objekta, kao što je funkcija i organizacija prostora, površina, volumetrija, forma i dizajn opne zgrade, odabir konstrukcije, materijala, osnovnih instalacija i sl.

- Glavni projekt – sekundarna faza, tehnička razrada projekta u kojoj se određuju svi bitni građevni djelovi i tehnička rješenja potrebna za definiranje zgrade kakvu smo ranije zamislili. To podrazumijeva prikaz svih građevnih sklopova i njihovog povezivanja, načina izvedbe po pojedinim fazama projekta, te usklađivanje i dokazivanje da je projektirana zgrada u skladu sa svim relevantnim prostornim planovima i zakonima. U ovoj fazi odvija se suradnja stručnjaka iz različitih stručnih polja – arhitekta, inženjera građevine, elektrotehnike, strojarstva i drugih.

Glavni projekt podrazumjeva ishođenje svih potrebnih suglasnosti i na kraju građevinske dozvole – akta koji omogućuje zakonsku izvedbu Vašeg objekta. Uz navedeno, najčešće se u ovoj fazi pristupa i izradi troškovnika, koji je investitoru bitan za predodžbu troškova i organizaciju potrebnih financija.

-Izvedbeni projekt – završna faza projekta, najčešće potrebna za nešto zahtjevnije zgrade, u kojoj se u detalj razrađuje svaki karakteristični dio zgrade koji nije obuhvaćen glavnim projektom. Izvedbeni projekt izrađuje se u većim grafičkim mjerilima koji omogućuju kvalitetan prikaz i detaljni opis građevnog sklopa.

Tvrtka Ekološki centar d.o.o. okuplja vrhunski stručni tim kreativnih arhitekata, inženjera građevine i stručnih suradnika, kako bismo se pobrinuli da projekt za Vašu zgradu ima „glavu i rep“ te da svako rješenje dizajnerske ili tehničke prirode ne ostane nedorečeno.

Ekološki centar d.o.o. Parobrodarska 5, 32000 Vukovar   eko@ekocentar.hr   +385 (0) 32 444 005 PRONAĐITE NAS NA KARTI

IMPRESSUM    |    POLITIKA PRIVATNOSTI
designer17