• ec_projektieo2.jpg

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

U mogućnosti smo Vam ponuditi svu potrebnu dokumentaciju i ishođenje svih dozvola za energetsku obnovu Vaših objekata. Poseban naglasak stavljamo na energetski učinkovito planiranje i uštedu energije.

Energetskom obnovom građevine smatraju se zahvati na postojećem objektu pri kojima se bitno ne mijenja oblik, veličina ili namjena građevine, te se ne mijenjaju bitni uvjeti za zgradu kao što je, primjerice, konstruktivni sustav. Energetska obnova može obuhvaćati izmjene instalacija grijanja i uređaja u zgradi, povećanje toplinske zaštite ili utjecaj na požarna opterećenja.

U građevnom smislu, najčešće se radi o zahvatima postavljanja dodatne toplinske i hidro-izolacije na ovojnici zgrade, dodavanju izolacijskih slojeva krova i izmjeni pokrova, zamjeni stolarije, toplinsko-izolacijskom poboljšanju podova ili stropova i sl. Pod pojmom postojeća građevina smatra se legalno sagrađena građevina na temelju građevne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, građevina za koju je izdana uporabna dozvola ili građevina koja je sagrađena do 15. veljače 1968. godine.

Energetsku obnovu, naročito kod većih, javnih i poslovnih zgrada, potrebno je pomno planirati kako ne bi došlo do prodora topline ili vlage kroz ovojnicu zgrade, kako bi se svi elementi pravilno ugradili te kako bi se optimizirao odabir materijala, trošak i način izvedbe.

Ekološki centar d.o.o. Parobrodarska 5, 32000 Vukovar   eko@ekocentar.hr   +385 (0) 32 444 005 PRONAĐITE NAS NA KARTI

IMPRESSUM    |    POLITIKA PRIVATNOSTI
designer17