• 08.jpg

STRUČNI NADZOR

Obavljamo stručni i obračunski nadzor nad građenjem svih vrsta objekata visokogradnje.
Stručni nadzor građenja zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

 U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je: 

- nadzirati građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom, Zakonom i posebnim propisima, 

- utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, odnosno lokacijskom dozvolom, 

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu, 

- utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom, bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama, 

sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Ekološki centar d.o.o. Parobrodarska 5, 32000 Vukovar   eko@ekocentar.hr   +385 (0) 32 444 005 PRONAĐITE NAS NA KARTI

IMPRESSUM    |    POLITIKA PRIVATNOSTI
designer17